Telefon
WhatsApp

Plan Proje Onayı

Plan Proje Onayı

Bilindiği üzere, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik kapsamında Enstitümüze TSE 360 sistemi üzerinden yapılan “münferit” başvurularda, şasi numarasının 17 hane olması zorunluluğu bulunmaktaydı. Görülen lüzum üzerine, sistemde yapılan güncelleme çalışmaları sonrasında şasi numarası 17 haneden küçük veya büyük şekilde başvuru alınabilmektedir. Dolayısıyla, şasi numarası 17 haneden küçük araçlar için 17 haneyi tamamlamak üzere başına “0” eklenmesine gerek bulunmamaktadır. Şasi numarasının trafik tescil belgesi/ruhsat/Polnet vs. kaydındaki bilgi ile birebir örtüşmesi gerekmektedir